Moviplast.ro - Calitate : folie plastic, pungi plastic, sacose plastic, saci plastic, saci gunoi

Moviplast SA - folie, pungi, saci, sacose, saci gunoi

 

Calitate

Satisfacerea cerintelor clientilor, prin livrarea unor produse de calitate, precum si protectia mediului sunt practic o parte a procesului de productie la Moviplast SRL Craiova.

Pe linia calitatii, firma coopereaza atât cu furnizorii de materie prima si materiale, cât si cu beneficiarii produselor finite.

Certificarea sistemului calitatii conform standardului ISO 9001 a fost obtinuta de Moviplast inca din anul 1997, ea fiind mentinuta in prezent sub supravegherea SRAC.

Grija si respectul pe care Moviplast le are fata de mediu au fost demonstrate prin obtinerea în 2003 sub supravegherea organismului german Germanischer Lloyd a certificarii sistemului de management de mediu ISO 14001, certificare mentinuta in prezent sub supravegherea SRAC.

Sub supravegherea AEROQ Bucuresti, în luna martie 2005, Moviplast SRL Craiova a obtinut certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului OHSAS 18001 : 1999, certificare mentinuta in prezent sub supravegherea SRAC.

 

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA S.C.MOVIPLAST SRL ÎN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

Conducerea S.C.MOVIPLAST S.R.L Craiova, organizatie al carei obiect de activitate îl reprezinta ,,Producerea si comercializarea produselor din polietilena si polipropilena obtinute prin suflare”,preocupata constant de furnizarea unor produse de calitate, care sa satisfaca cerintele clientilor, de grija fata de mediul înconjurator, de sanatatea si siguranta angajatilor si a comunitatii, a hotarât:

 • Îmbunatatirea practicilor manageriale ale firmei prin implementarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, 14001: 2005 si OHSAS 18001: 2008.
 • Aplicarea unei Politici în domeniul calitatii, protectiei mediului si sanatatii si securitatii ocupationale care are în vedere :
  • cresterea continua a satisfactiei partilor interesate;
  • îmbunatatirea imaginii de marca a firmei prin conformarea cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile tuturor proceselor/activitatilor din organizatie în domeniul calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;
  • aplicarea principiilor dezvoltarii durabile prin satisfacerea necesitatilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati;
  • masurarea, monitorizarea si îmbunatatirea continua a performantei în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
  • instruirea si constientizarea angajatilor privind managementul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
  • identificarea preventiva a pericolelor,evaluarea si controlul pericolelor care pot afecta securitatea si sanatatea în munca .
  • asigurarea resurselor umane, financiare si materiale necesare realizarii politicii si obiectivelor în domeniul calitatii, mediului ,sanatatii si securitatii ocupationale.

Am numit ca Reprezentant al Managementului pentru SMI pe Directorul cu Asigurarea Calitatii, caruia îi revine responsabilitatea de a se asigura de eficacitatea si îmbunatatirea continua a sistemului de management integrat.

Prin angajamentul si exemplul meu personal, va asigur ca voi actiona ca politica în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale sa fie înteleasa si mentinuta la toate nivelele organizatiei si ca întregul personal va fi instruit pentru a-si îndeplini functiile.

 

Director General
Dr.ec.Virgil Fira