Virgil Fira, administrator al producătorului de pungi, saci, folii sau sacoşe din plastic Moviplast din Craiova (jud. Dolj), spune că a observat o tendinţă de mutare a producţiei unor bunuri din zona Asiei către România, chiar şi businessul pe care îl conduce încheiând un parteneriat cu o companie din Hong Kong.

„Noi am fost auditaţi de o companie cu sediul din Hong Kong, au fost mulţumiţi, ne-au dat comezi şi produsele au plecat către ţări din Uniunea Europeană şi către Norvegia. Această colaborare a început în urmă cu doi ani şi dă rezultate. Antreprenori, nu refuzaţi asemenea oferte! Nu este cazul să mai aşteptăm sprijin de la autorităţi“, a declarat antre­prenorul în cadrul conferinţei „Capitalul privat ro­mânesc – o şansă pentru dez­voltarea economică a Ro­mâniei“, organizată de ZF îm­preună cu Banca Transil­vania la Craiova. Aceasta este a şasea oprire a proiectului ZF Antreprenorii Ro­mâniei, după Timişoara, Sibiu, Piteşti, Braşov şi Iaşi, iar în pe­rioada următoare proiectul va continua în cele mai mari oraşe din ţară. Următoarea oprire a eveni­mentului va fi la Alba Iulia, pe 7 iunie.

Virgil Fira spune că mare parte din producţie pleacă la ex­port şi că judeţul de reşedinţă- Dolj- nu reprezintă decât 2% din businessul companiei.

„Exportăm în jur de 40% din producţie, iar în Dolj vindem sub 2% din ceea ce producem. Nu avem cerere în zonă. Avem foarte puţini clienţi în această zonă, inclusiv în ju­deţele limotro­fe“, a continuat antreprenorul, care conduce o companie cu afa­ceri de circa 30 de milioane de lei anual.