Anunt

SC MOVIPLAST SRL, titular al proiectului Construire spatii depozitare materie primă și copertină chilere P, instalație incinerare compusi organici, amenajare și modernizare hală productie mase plastice, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în Craiova, str. Banul Stepan, nr. 1A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2020-02-28T13:08:38+00:00 3 decembrie 2018|Noutati|