Titlul proiectului: Achiziție de echipamente în vederea creșterii competitivității MOVIPLAST SRL

Denumirea beneficiarului: MOVIPLAST SRL

Scopul  si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității firmei prin diversificarea gamei de produse oferite. Scopul proiectului a fost achiziționarea de active corporale și necorporale pentru producția de articole de ambalaj din material plastic (coextruder 3 straturi, mașina de mare viteză complet automată pentru pungi cu lipitură laterală și mașina pentru pungi cu sudura de fund cu o fotocelulă și sistem informatic de tip ERP) ce va permite atingerea obiectivului general al proiectului prin oferirea unor noi categorii de produse.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea gradului de dotare tehnică a companiei prin achiziția a 3 active corporale și 1 activ necorporal pentru producția de articole de ambalaj din material plastic;
  2. Creșterea cantității de ambalaje produsă anual de către Moviplast în trei ani de la implementarea proiectului cu minim 7%.

Rezultatele:

  • Achiziționarea a trei echipamente pentru fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
  • Crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, ca urmare a implamentării proeictului și menținerea acestei creșteri pe eprioada de monitorizare a proiectului;
  • Achiziționarea unui sistem informatic de tip ERP.

Perioada de implementare: 01.11.2016 – 30.04.2019

Valoarea totală a proiectului este 2.360.752,66 lei iar finanţarea nerambursabilă 1,150,689.00 lei, din care FEDR 978.085,65 lei și din bugetul național 172.603,35 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional www.inforegio.ro și pagina de facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro