MOVIPLAST S.R.L anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE MATERIE PRIMA SI COPERTINA CHILERE P, INSTALATIE INCINERARE COMPUSI ORGANICI, AMENAJARE SI MODERNIZARE HALA PRODUCTIE MASE PLASTICE propus a fi amplasat STR. BANU STEPAN, NR. 1A, CRAIOVA.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1 si la sediul Mun. Craiova, str. Banul Stepan, nr. 1A, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 si vineri intre orelele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, fax:0251/419035, email: office@apmdj.anpm.ro.